Akademik

Yapay Sinir Ağları

Genetik Algoritmalar

Görüntü İşleme

Görüntü İşleme İle Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü (Makale)

Görüntü İşleme İle Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü (Yüksek Lisans Tezi)