Görüntü İşleme İle Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü Ve Analizi (Yüksek Lisans Tezi)

İÇİNDEKİLER

ÖZET

ABSTRACT

ÖNSÖZ         

İÇİNDEKİLER       

ŞEKİLLER LİSTESİ         

ÇİZELGELER LİSTESİ   

1.         GİRİŞ

1.1.      Yüzey Pürüzlülüğü ve Ölçülmesi   

1.2.      Tezin Amacı 

1.3.      Kaynak Araştırması

2.         MATERYAL VE YÖNTEM         

2.1.      Tez İçin Kullanılan Donanım ve Yazılımlar        

2.1.1.   Torna İle İşlenen Silindirik Malzeme       

2.1.2.   Kişisel Bilgisayar     

2.1.3.   Görüntüleme Cihazı (Nikon Eclipse Ci Serisi Biyolojik Mikroskop)   

2.1.4.   Görüntüleme Cihazı (Leica Z6 APO A)   

2.1.5.   İzleyici Uçlu Ölçüm Cihazı (Mitutoyo Surftest SJ-201P)          

2.1.6.   Visual Studio 2010   

2.2.      Yüzey Pürüzlülüğü Hesabında İzlenen Yol         

2.2.1.   Yüzey Pürüzlülüğü Hesaplama Yöntemleri         

2.2.2.   Görüntü Üzerinden Yüzey Pürüzlülüğü Hesapları         

3.         TEORİK ESASLAR          

3.1.      Görüntüyü Gri Seviyeye Dönüştürme      

3.1.1.   Gri Seviye Hesaplama Yöntemleri

3.2.      Görüntü Filtreleri    

3.2.1.   Ortalama Filtresi     

3.2.2.   Ortanca Filtresi        

3.3.      Yüzey Kalitesinin Sayısal Olarak Değerlendirilmesi      

3.3.1.   Ortalama Çizgi Sistemi (M)           

4.         TORNALAMA ve YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ   

4.1.      Tornalama    

4.2.      Talaş Kaldırma Mekaniği  

4.3.      Kesme Çeşitleri        

4.3.1.   Dik kesme     

4.3.2.   Eğik kesme   

4.4.      Tornada Kesme Parametreleri      

4.4.1.   Kesme hızı    

4.4.2.   İlerleme miktarı       

4.4.3.   Talaş derinliği          

4.5.      Yüzey Pürüzlülüğü  

4.5.1.   Yüzey Yapısının Özellikleri            

4.5.2.   Yüzey Pürüzlülüğünün Önemli Olduğu Durumlar        

4.5.3.   Yüzey Kalitesini Etkileyen Faktörler       

4.5.4.   Yüzey Pürüzlülüğü Ölçme Yöntemleri     

5.         UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME 

5.1.      Programın Ekran Görüntüleri ve Bölümleri       

5.2.      Programın Bir Görüntü Seçilerek Çalıştırılması 

5.3.      Programdan Alınan Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi     

5.3.1.   Kullanılan Filtrelerin Etkisi          

5.3.2.   Hesaplama Yöntemlerinin Değerlendirmesi        

5.3.3.   Aynı Yüzeyin Farklı Bölgelerinden Yapılan Hesaplamalar      

5.3.4.   İzleyici Uç İle Yapılan Ölçümlerle Görüntü Üzerinden Yapılan Ölçümlerin Karşılaştırması           

6.         SONUÇLAR VE ÖNERİLER      

6.1.      Sonuçlar        

6.2.      Öneriler         

KAYNAKLAR        

ÖZGEÇMİŞ 

Görüntü İşleme İle Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümü Ve Analizi (Yüksek Lisans Tezini .pdf olarak İndir)